PGB over Raadsontmoeting van 30 januari

Afgelopen donderdag ging het in de Raadsontmoeting onder meer over het Veehouderijbeleid en de herontwikkeling van de Bienekebolders. Wilt u hierover meer weten, lees dan snel verder.

Veehouderijbeleid
Een lastig onderwerp waar tegengestelde belangen van boeren en burgers vaak de boventoon voeren. Als PGB vinden wij al jarenlang dat gezondheid en leefbaarheid voorop moeten staan. In onze beleving moeten we daarbij samen op zoek naar een beleid waarin de verschillende belangen evenwichtig worden afgewogen.

In dat kader heeft onze fractievoorzitter Carlo van Esch ervoor gepleit dat we eerst de koers moeten bepalen (wat willen we met ons buitengebied en in het bijzonder de veehouderij), zodat we dan kunnen bepalen op welke manier we aan de ‘knoppen’ kunnen draaien. Dan gaat het onder meer om geur, ammoniak, stikstof, fijnstof, endotoxinen, dieraantallen, ruimtelijke ordening, kringloop-landbouw, alternatieven, enzovoorts. Als PGB vinden wij het van belang dat iedereen voldoende ruimte krijgt om mee te praten. En dat het stuk dan terugkomt in de raad van april aanstaande om een weloverwogen besluit te nemen.

Bienekebolders
In een goed gevulde raadszaal waren eerst de (Moergestelse) betrokkenen aan de beurt om onder leiding van ons raadslid Marieke Moorman aan te geven hoe zij tegen de herontwikkeling van de Bienekebolders aankeken. Op basis daarvan hebben we als PGB aangegeven hoe wij hier tegenaan kijken. Gelet op de signalen vanuit de gemeenschap gaat onze voorkeur ernaar uit dat het pand blijft behouden.

Qua invulling zou het mooi zijn als er een mix kan komen van jong en oud. En dan vooral betaalbaar. Op basis van de informatie van een aanwezige projectontwikkelaar blijkt dit ook financieel haalbaar, zodat de gemeente er ook nog wat aan overhoudt. Gezien de grote woningbehoefte zijn wij ook voor een voortvarende aanpak. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd kan dan verder gewerkt worden aan een gebiedsvisie voor Moergestel Oost (zoals Wiekentkunst voor ogen heeft), zodat we daar een toekomstbestendig geheel van kunnen maken.

Meer weten?
Neem dan contact op via info@partijgemeentebelangen.nl of via Facebook/PGB Oisterwijk.

Carlo van Esch (fractievoorzitter PGB)