PGB over de laatste raadsvergadering

De laatste raadsvergadering had een volle agenda. De raad nam ook afscheid van ons raadslid Sander Arkesteijn, die naar buiten onze gemeente verhuist. Dit vindt PGB van de belangrijkste onderwerpen.

Kartonnage
Het college wil het proces rond de kartonnagefabriek vlottrekken door een nieuw proces van overleg tussen alle betrokkenen te starten. Ons raadslid Ingrid van Boven vindt ook dat er iets moet gebeuren maar ziet liever een kort en snel proces waarin met omwonenden en projectontwikkelaar gekeken wordt of er ruimte is om tot overeenstemming te komen. Dat voorstel heeft het niet helemaal gehaald, maar we hebben wel de toezegging gekregen dat de wethouder na de zomer al met een voorstel komt.

Geurverordening
Eindelijk stond de geurverordening op de agenda. Onze fractievoorzitter Carlo van Esch zette met een amendement in om de geurnormen in onze gemeente gelijk te trekken met die in een groot deel van Nederland. Deze verordening heeft op zich geen effect op bestaande situaties maar geldt wel bij nieuwbouw of wijzigingen, waardoor de geurbelasting dus kleiner wordt. Andersom geeft het de boer meer zekerheid omdat binnen de stankcirkel geen woningen gebouwd mogen worden. Jammer genoeg staakten de stemmen en komt het onderwerp de volgende vergadering terug.

Starterslening
De gemeente stelt een regeling in waarmee inwoners voordelig geld kunnen lenen voor duurzaam en levensloopbestendig bouwen. Dat vinden wij een prima regeling! Ons raadslid Marieke Moorman koppelde daar de wens aan ook de starterslening nieuw leven in te blazen. Haar motie waarin het college gevraagd wordt de mogelijkheden voor startersleningen te onderzoeken werd unaniem aangenomen. Wellicht dus weer een extra steuntje in de rug voor onze jongeren.

Afscheid Sander
Aan het eind van de vergadering werd met mooie woorden en toepasselijke cadeautjes afscheid genomen van ons raadslid Sander Arkesteijn. Ook op deze plaats danken wij Sander en wensen hem veel geluk in zijn nieuwe woonplaats!

Bent u nieuwsgierig naar onze standpunten of wilt u daarop reageren? Graag! U kunt ons bereiken via Facebook en via info@partijgemeentebelangen.nl. Wij horen graag van u!

Roel van den Bersselaar

Raadslid namens Partij Gemeente Belangen