Sander Arkesteijn stopt als raadslid!

Aan het einde van deze maand stopt PGB-er Sander Arkesteijn na 6 jaar als raadslid in de gemeente Oisterwijk. De reden is dat hij gaat verhuizen naar buiten de gemeente. Daardoor mag hij niet langer deel uitmaken van de gemeenteraad.

Sociaal Domein
Sander heeft sinds 2014 een zetel in de gemeenteraad. Daarvoor was hij ook al een aantal jaren politiek actief als commissielid voor Partij Gemeente Belangen. Vanwege zijn achtergrond als Beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de Gemeente Veldhoven, heeft hij zich vooral bezig gehouden met Inwonerszaken. Zijn motto daarbij was dat iedereen recht heeft op de juiste zorg. Dan gaat het onder meer om de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Participatiewet, maar ook om armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

Zwembad
Als woordvoerder namens PGB heeft hij zich de afgelopen jaren ook ingezet voor het nieuwe zwembad. Sander heeft zich vooral hard gemaakt voor een groter ‘volwaardig’ zwembad, maar dat heeft helaas niet mogen baten. Desalniettemin is hij trots op het uiteindelijke resultaat.

Samenwerking
In zijn afscheidsbrief aan de voorzitter van de raad benadrukt hij dat hij de samenwerking tussen de raad en het college, de griffie en het ambtelijk apparaat als steeds prettiger heeft ervaren. Daarom wil hij ze bedanken voor de goede samenwerking de afgelopen jaren.

Humor
We zullen zijn kennis en expertise zeker gaan missen. Maar ook zijn gevoel voor humor. Het mooiste voorbeeld is misschien wel dat de voorzitter van de raad Sander er tijdens een raadsvergadering op aansprak dat hij het college met ‘jullie’ aanduidde. Zijn gevatte reactie was of ‘gullie’ dan beter was.

Opvolging
Tijdens de raadsvergadering van komende donderdag nemen we als politiek alvast afscheid van Sander. Vanaf deze plek willen we hem al van harte bedanken voor zijn inzet voor de Oisterwijkse gemeenschap de afgelopen jaren en wensen hem veel geluk in zijn nieuwe woonplaats. Binnenkort wordt bekend wie vanuit PGB zijn opvolger zal zijn voor de resterende raadsperiode. Die zal naar verwachting worden beëdigd in de eerstvolgende raadsvergadering begin maart.

Carlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)