PGB steunt wethouderskandidaat Bastiaan niet

Partij Gemeente Belangen (PGB) heeft maandagavond in haar fractievergadering besloten de kandidatuur van Marjan Bastiaan niet te kunnen ondersteunen. We hebben uitgebreid met haar gesproken en vervolgens uitgebreid de argumenten voor en tegen met elkaar doorgesproken en afgewogen.

Het gesprek dat we als fractie met haar hebben gehad was open en eerlijk, maar heeft onze twijfels niet kunnen wegnemen. Wij vinden het erg jammer dat het proces is gelopen zoals het is gelopen. Dit is erg vervelend voor de politiek in het algemeen, voor PrO in het bijzonder, maar vooral voor Marjan zelf. Ze heeft zich in een kwetsbare positie geplaatst en daar hebben wij respect voor.

Wij snappen dat PrO teleurgesteld is over deze uitkomst. Toch hopen wij erop dat we de fijne samenwerking in de raad in de afgelopen tijd voort kunnen zetten, zoals we met elkaar hebben afgesproken in het raadsprogramma.

Het voorgaande betekent uiteraard wel dat er in de komende raadsvergadering geen nieuwe wethouder wordt benoemd. Omdat het voor het bestuur van onze gemeente wel van groot belang is dat er snel alsnog een kandidaat kan worden voorgedragen, gaan we daarover graag het gesprek aan met PrO en de andere partijen in de raad.

Namens de fractie,

Carlo van Esch
fractievoorzitter en raadslid Partij Gemeente Belangen