PGB steunt ambitieuze begroting voor Oisterwijk

 

PGB heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering ingestemd met de gemeentebegroting. Een begroting waarin investeren in onze samenleving weer voorop staat. PGB herkent heel veel van het verkiezingsprogramma in de begroting, zoals het invoeren van leefbaarheidsplannen voor onze wijken, meer aandacht voor groenonderhoud en de aanpak van het achterstallig onderhoud van de sportvelden van Roef en de atletiekbaan.

Toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen
SKN heeft in een rapport verbetervoorstellen voor de toegankelijkheid gedaan. PGB vond dat voor uitvoering van de aanbevelingen te weinig aandacht is geweest en riep met een motie het college op met het rapport aan de slag te gaan. Wij zijn dan ook blij met de toezegging van het college dat zij SKN gaat uitnodigen voor een klankbordgroep en werk gaat maken van de toegankelijkheid!

Sneller!
PGB blijft ook kritisch, bijvoorbeeld over de voortgang van het raadsprogramma. Wij vinden dat er sneller meer duidelijkheid moet komen over onder meer de woonagenda en de duurzaamheidsagenda. Met een breed gedragen motie riepen wij het college op een duidelijke uitvoeringsplanning op te stellen. Voortgang is belangrijk!

Fractievoorzitter Carlo van Esch was ook kritisch op de voortgang bij de door PGB gewenste wijkbezoeken. Onze breed gedragen motie roept het college op duidelijk te maken hoe en wanneer de wijkbezoeken opgepakt worden. ‘PGB luistert’ is niet alleen een slogan, wij vinden dat de gemeente echt met de inwoners in gesprek moet!

Legestarieven
Wij dienden een motie in om onderzoek te doen naar de legestarieven en daarbij naast kostendekkendheid en marktconformiteit ook maatschappelijk belang mee te nemen bij de bepaling van hoogte van de leges. Deze motie is door de voltallige raad aangenomen. In deze discussie kan ook het pleidooi van Intentsfestival over de toeristenbelasting een plaats krijgen.

Humor
Gelukkig is er ook ruimte voor humor. De voorzitter sprak ons raadslid Sander Arkesteijn erop aan dat hij het college met ‘jullie’ aanduidde. Zijn gevatte reactie was of ‘gullie’ dan beter was. Daarmee kreeg hij de lachers op zijn hand en het tekent de goede sfeer in de raad.

Roel van den Bersselaar
Raadslid