PGB voor gemeentelijke bijdrage voetbalfusie

Het zal voetbalminnend Oisterwijk niet zijn ontgaan, en vele niet-voetbalminnende Oisterwijkers ook niet, dat er een bijzondere ontwikkeling gaande is. Na diverse eerdere pogingen gaan de drie Oisterwijkse clubs op in een nieuwe vereniging. Een fusie die het voetbal in Oisterwijk een stevige basis geeft en tegelijk voor de gemeente een nieuwe sportief-maatschappelijke partner oplevert die de potentie heeft een belangrijke rol te spelen in het Jeugdbeleid en ook op diverse andere beleidsterreinen.

Waarom wel?

In ons verkiezingsprogramma staat dat wij deze fusie ruimhartig willen steunen. Ook al is deze investering wel heel ruimhartig. Maar wij vinden de voordelen groter dan de nadelen. Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder hebben een belangrijke, samenbindende rol in de samenleving. Het gaat dan niet alleen om actieve leden, maar ook om de vele niet-actieve leden, vrijwilligers, supporters en al die andere mensen die bij hun club betrokken zijn. Deze fusie biedt een unieke kans het voetbal in Oisterwijk in een toekomstbestendige vereniging samen te brengen. Er is met de besluiten van de ledenvergaderingen ook draagvlak voor, een belangrijke voorwaarde voor PGB!

Investeringen en risico’s

Wat zijn dan de bezwaren? Nou, allereerst de omvang van de investering. Een deel van de investering in de velden had op enig moment toch moeten plaatsvinden omdat velden om de zoveel tijd vervangen moeten worden. Deze investering in velden is wel hoger dan alleen de vervanging van bestaande velden, onder meer door de benodigde kunstgrasvelden. We geven de nieuwe club hiermee wel een goede start op een mooi sportpark. De aankoop van de huidige clubgebouwen is ook een groot bedrag. Daarvoor krijgt de gemeente wel de gebouwen, die mogelijk opnieuw ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld de scouting. Bovendien, de grond is al van de gemeente, de inzetmogelijkheden worden alleen maar groter als ook de gebouwen van de gemeente zijn.

Een ander punt is de gemeentelijke garantstelling voor een totaal van 1.693.000. Dat is geen kattenpis, daar zijn wij het volledig mee eens! Maar het kost alleen dat bedrag als alle risico’s ook daadwerkelijk werkelijkheid worden. In het raadsvoorstel is opgenomen dat de gemeentelijke organisatie die kans schat op 15%. Als we daarmee rekening houden is het meest waarschijnlijke nadeel nog 253.000. Dat is nog veel, maar wel aanzienlijk minder….

En andere verenigingen dan?

Sport en ontspanning zijn belangrijk voor PGB. Wij zullen elk verzoek met een positieve insteek beoordelen. Wij vragen wel een tegenprestatie van onze verenigingen. Een tegenprestatie waar de kwetsbaren in onze samenleving van profiteren. Hoe? Wij zijn benieuwd naar de voorstellen van de verenigingen!

Dus?

We krijgen een grote club, die midden in de samenleving staat en die ook een grote rol kan spelen bij de vraagstukken in het sociaal domein. Dat vinden wij de investering zeker waard!

Roel van den Bersselaar
Sander Arkesteijn
(Beide raadslid namens PGB)