Terugblik PGB op raadsvergadering

Fusie voetbalclubs

Als PGB hebben wij ingestemd met de investeringen die nodig zijn voor de fusie van de Oisterwijkse voetbalclubs. “Wij juichen de huidige ontwikkelingen toe. Ook al vinden we de financiële steun wel ruimhartig. De voordelen wegen echter zwaarder dan de nadelen”, aldus ons raadslid Sander Arkesteijn. En we hebben een duidelijk doel voor ogen. Wij verwachten wel van de nieuwe club dat ze haar maatschappelijke rol pakt binnen de Oisterwijkse samenleving. Als er andere (sport)clubs komen met een soortgelijk verzoek, dan beoordelen we dat met een positieve insteek, maar kijken daarbij ook naar de maatschappelijke meerwaarde.

Verplaatsing Reebok

We hebben ook ingestemd met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure voor verplaatsing van camping De Reebok naar de Oirschotsebaan. Onze fractievoorzitter Carlo van Esch gaf nog wel een aantal randvoorwaarden mee. Een niet te grootschalige ontwikkeling, een buffer tot de omgeving en toegevoegde waarde voor de natuur. Tenslotte hebben we de initiatiefnemer opgeroepen om alsnog in gesprek te gaan met de buurt, want dat is tot nu toe op zijn zachtst gezegd niet helemaal gelukt.

Garantstelling Tiliander

Nog een erg lastig besluit voor ons als PGB, was de garantstelling voor onze cultuurcentra. “We zijn nog steeds voorstander van een goed lopende culturele motor, daarom stemmen we in met deze garantstelling”, aldus ons raadslid Rob van Seters. Voor onze inwoners en verenigingen is het immers van groot belang dat ze gebruik kunnen blijven maken van deze voorzieningen. We hebben er wel op aangedrongen dat er nu eindelijk een totaalplan moet komen voor Tiliander en Den Boogaard. Onze wethouder Dion Dankers heeft aangegeven dat dit er binnen een jaar moet liggen.

Vragen of suggesties?

Mocht u vragen of suggesties hebben over deze of andere onderwerpen, laat het ons weten. Want PGB luistert! U kunt ons mailen via info@partijgemeentebelangen.nl of bellen via 06-22126062.

Carlo van Esch, fractievoorzitter PGB