Traject invulling vacature wethouder Oisterwijk in gang gezet

Als fractievoorzitters van PGB, PrO, AB en CDA, de partijen die het raadsprogramma van de gemeente Oisterwijk ondersteunen, hebben wij de situatie besproken die is ontstaan door het aftreden van Jan de Laat als wethouder. Wij zijn enorm verrast door dit plotselinge besluit en betreuren het vertrek van deze vakkundige wethouder, maar respecteren zijn keuze.

Aangezien het van groot belang is voor het bestuur van de gemeente dat er zo snel mogelijk weer een voltallig college van B&W is om uitvoering te kunnen geven aan het raadsprogramma, hebben we hierover met elkaar gesproken. Alle vier partijen hebben uitgesproken nog steeds volledig achter het raadsprogramma te staan.

In lijn met de eerdere afspraak dat de drie grootste partijen in de raad een kandidaat voorstellen aan de raad, hebben we afgesproken dat PrO het voortouw neemt om een geschikte opvolger te vinden voor Jan de Laat. Deze vacature wordt door PrO via een open sollicitatieprocedure opengesteld. PrO doet dat in goed overleg met de andere partijen in de raad.

Voordat de kandidaat wordt voorgedragen aan de raad, vindt er een gesprek plaats met het college van B&W en alle fractievoorzitters. Daarnaast vindt er een integriteitstoets plaats.

Tijdens deze zoektocht naar een nieuwe wethouder nemen de andere collegeleden de taken waar. Wij gaan ervan uit dat er binnen afzienbare tijd weer een voltallig college is dat vol overgave aan de slag gaat met de uitvoering van het raadsprogramma ‘Samen werken aan de Parel in ’t Groen’.

Namens PGB, Carlo van Esch,
Namens PrO, Jean Coumans,
Namens AB, Jan Jonkers,
Namens CDA, Guus Mulders