PGB over Haarendael, minima en jaarrekening

Tijdens het raadsplein van 22 juni jl. ging het onder meer over Haarendael, minimaregelingen en de jaarstukken 2022. Wil je meer weten, dat lees je hierna.

Haarendael

In het raadsplein hebben we gesproken over de toekomst van Landgoed Haarendael. Het is nu duidelijk wat daar ontwikkeld mag worden. Vooral wonen en zorg. Daar is een heel mooi plan voor te maken. We hebben wel een vraag gesteld over de rol van de provincie.  De wethouder gaat zich inzetten om voor de plannen toestemming te krijgen. Ook heeft ons raadslid Johan v/d Brand aangegeven, dat het straks door kostenverhogingen niet zo mag zijn, dat er door de goedkope woningen een streep gezet gaat worden. We zullen daar op blijven toezien.

Minima

PRO wil de grens voor alle minimaregelingen structureel ophogen van 120 naar 130%. Ons raadslid Jan de Laat gaf aan dat PGB de mening van het college deelt, dat structureel verhogen van deze grens niet de oplossing is om mensen in onze gemeente te helpen. Via maatwerk wordt iedereen die problemen ondervindt in de bestaanszekerheid geholpen. Niemand valt tussen de wal en het schip. Om dit te kunnen doen is een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd dat tot nu toe niet is uitgenut. Het college stelt wel voor om de grens voor energietoeslag in 2023 eenmalig te verhogen van 120 naar 130%. De middelen hiervoor komen uit het gereserveerde bedrag voor bestaanszekerheid. Daar staat PGB achter.

Jaarstukken 2022

De gemeente sluit 2022 af met een groot overschot van ettelijke miljoenen. Dat klinkt als goed nieuws, maar liever hadden we het geld ingezet ten behoeve van onze inwoners, aldus PGB’er Roel v/d Bersselaar. Dit komt voor een groot deel omdat er vanuit het Rijk veel extra geld is ontvangen waar niet meteen kosten tegenover stonden. Omdat er nog geen duidelijkheid is over een rechtszaak over het precariorecht voor nutsbedrijven, helpt dit overschot om de kosten te dekken als de gemeente de rechtszaak mocht verliezen. Tijdens de raadsvergadering zullen we nog stilstaan bij andere punten die ons in de jaarstukken zijn opgevallen.

Fractie PGB

(info@partijgemeentebelangen.nl)