Abonnement op de Tiliander…

Het is al eerder in het nieuws geweest. In de raadsvergadering van 28 juni 2018 werd de raad door wethouder Dankers geïnformeerd dat er bij stichting COM, die de cultuurcentra in de gemeente Oisterwijk exploiteert, sprake was van liquiditeitsproblemen. De gemeente heeft bijgesprongen en een voorschot van een kwartaal subsidie gegeven om de nood te lenigen.

Het was voor PGB wel verrassend dat deze mededeling naar aanleiding van de bespreking van de jaarrekening kwam. Als het betaalde voorschot in de jaarrekening 2017 staat, betekent dat dat de problemen al in 2017 bekend waren. De raad is hier nooit over geïnformeerd, wat wij gezien de politieke aandacht en de gelden die in de afgelopen tijd zijn geïnvesteerd in de cultuurcentra, toch wel een gemis vinden. Zeker omdat het betaalde voorschot met de nogal curieuze omschrijving Abonnementen en lidmaatschappen in de jaarrekening was opgenomen. Het lijkt er haast op dat het de bedoeling was dat er niet te veel vragen over gesteld zouden worden.

Toch zijn wij bang dat de omschrijving de kern beter raakt dan wij willen. In de afgelopen paar jaar is er naast de reguliere subsidie behoorlijk wat extra naar de cultuurcentra gegaan. Zo heeft de gemeente een huurachterstand van ruim €600.000 kwijtgescholden, is er ongeveer €450.000 geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de Tiliander, komt er een aanvraag van ongeveer €250.000 voor aanpassing van de bovenverdieping en is er een voorschot van €225.000 betaald in verband met de liquiditeitsproblemen. Het lijkt erop dat wij helaas gelijk krijgen, wij hebben in april 2017 al gevraagd of het zinvol was de Tiliander te verbouwen als dat leidt tot de verkoop van 10 extra kopjes koffie per dag.

Hoezo raakt de omschrijving Abonnementen en lidmaatschappen dan de kern van de zaak? Het begint erop te lijken dat de gemeente een abonnement heeft bij de cultuurcentra. Niet om te genieten van het aanbod aan voorstellingen en andere activiteiten, maar om elke keer extra bij te moeten springen om de cultuurcentra overeind te houden, te verbeteren of de culturele motor beter te laten draaien. PGB vindt cultuur belangrijk en wil ook dat het aanbod voor Oisterwijk behouden blijft. Maar PGB vraagt zich ook af of het huidige abonnement van de gemeente niet te duur wordt en hoelang de gemeente dit abonnement wil aanhouden. Misschien wordt het tijd eens te kijken welke alternatieven er zijn? We gaan het zien.