Grote zorgen over megastal aan de Logtsebaan in Oirschot

Een oplettende en bezorgde inwoner wees onze fractie op een vergunning die de gemeente Oirschot heeft verleend. Aan de Logtsebaan 2, op korte afstand van natuurgebied Kampina, zal een megastal voor 16.000 varkens gebouwd worden.

PGB maakt zich al jaren zorgen over de intensieve veehouderij. Niet alleen vanuit dierenwelzijn, maar ook vanuit de risico’s voor de volksgezondheid en de stankoverlast voor omwonenden die de intensieve veehouderij met zich meebrengt. Hier komt dan ook nog eens de zorg bij voor een kwetsbaar en prachtig natuurgebied, dat door de emissies onder druk komt te staan. Ook in onze eigen gemeente kennen we problemen met deze bedrijfstak.

PGB begrijpt natuurlijk dat de gemeente Oisterwijk niet kan ingrijpen in de bestuurlijke processen van de buurgemeente. Sterker nog, PGB is ervan overtuigd dat de gemeente Oirschot op grond van de regelgeving geen andere mogelijkheid zag dan het afgeven van de vergunning, net zoals dat onlangs in onze eigen gemeente is gebeurd. Dit terwijl het veehouderijbeleid van Oirschot strenger is dan dat van Oisterwijk.

Dat neemt onze zorgen niet weg, sterker nog, het maakt ze alleen maar groter. Wij vonden dan ook dat het tijd was nog een keer duidelijk te maken dat wij ons grote zorgen maken over de risico’s van de intensieve veehouderij. Wij hebben in de raadsvergadering van 5 juli, gesteund door de fracties PrO en AB, een motie ingebracht waarin wij onze zorgen over de vestiging van een megastal vlak bij de Kampina hebben hebben uitgesproken en het college hebben gevraagd onze zorgen ook met Oirschot te delen. Onze motie kreeg brede steun in de raad, alleen de VVD stemde tegen.

Het signaal dat met onze motie is afgegeven nemen wij natuurlijk mee in de discussie over het veehouderijbeleid. Onze inzet daar is onveranderd, namelijk inzet op duurzame krimp, in plaats van de duurzame groei van het vorige college. Wel met respect en aandacht voor de ondernemers, ook zij hebben recht op een goed bestaan. Maar dat het anders moet, dat is voor ons duidelijk!

Roel van den Bersselaar
Vice-fractievoorzitter PGB