Evenementen in Tiliander?

De gemeente Oisterwijk heeft flink geïnvesteerd in Tiliander, met als doel de culturele motor van Oisterwijk stevig aan te slingeren.

De gemeente Oisterwijk ondersteunt ook diverse initiatieven, organisaties en evenementen door subsidie. Wij kregen vragen van inwoners waarom door de gemeente gesubsidieerde evenementen als de Internationele Vrouwendag niet in de Tiliander worden gehouden. Terechte vraag.

Zoals altijd is het antwoord niet zo zwart-wit. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college, waarmee wij helder willen krijgen of de gemeente volgens de regelgeving een verplichting aan een gesubsidieerde organisatie mag opleggen om evenementen in de cultuurcentra Den Boogaard en Tiliander te houden.

Wij horen ook graag van het college wat zij vindt van zo’n verplichting. Natuurlijk horen wij ook graag wat u vindt!