Inwonersbijeenkomsten raadsprogramma 14 mei 2018

Praat mee over het concept-raadsprogramma

Op 17 mei a.s. bespreekt de gemeenteraad van Oisterwijk het raadsprogramma ‘Samen werken aan de Parel in ’t Groen’. Op de maandag daarvoor, 14 mei, gaan de politici hierover het gesprek aan met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, organisaties en andere betrokkenen. Hiervoor zijn bijeenkomsten in zowel Oisterwijk als Moergestel.

  • Locatie Oisterwijk: Raadhuis, vanaf 19.00 uur inloop. Om 19.30 uur: Toelichting avond en aansluitend: In gesprek met politici.
  • Locatie Moergestel: Den Boogaard, vanaf 20.00 uur inloop. Om 20.30 uur: Toelichting avond en aansluitend: In gesprek met politici.

Raadsakkoord

Het concept-raadsprogramma is de afgelopen maand tot stand gekomen na een intensieve zoektocht van vertegenwoordigers van alle partijen in de raad. We hebben voor die aanpak gekozen omdat de fracties in de raad op een andere manier willen samen werken, zowel met elkaar als met de inwoners. Dat is ook de reden waarom het akkoord vooral op hoofdlijnen is en de partijstandpunten in eerste instantie minder zichtbaar zijn. Daardoor ontstaat er juist meer ruimte om de inwoners aan de voorkant te betrekken, bij het begin van een onderzoek of bij het bespreken van oplossingen. Ook is er meer ruimte voor het debat in de raad waarbij op basis van inhoud wisselende meerderheden kunnen ontstaan.

Nieuwe werkwijze

Deze nieuwe manier van werken, vergt tijd. Een verandering realiseer je immers niet van de ene op de andere dag. Dat geldt voor de raad, voor het college en de ambtelijke organisatie. Het betekent dat een voorstel tot stand moet komen door aan de voorkant in gesprek te gaan met inwoners en de raad om op die manier tot het beste plan te komen met het meeste draagvlak.

Praat mee op 14 mei

Op maandag 14 mei a.s. vinden bijeenkomsten plaats in Oisterwijk en Moergestel. Inloop in Oisterwijk (Raadhuis) is vanaf 19.00 uur en in Moergestel (Den Boogaard) vanaf 20.00 uur. Na een kort welkomstwoord met een toelichting op het programma en het verloop van de bijeenkomst, zijn de inwoners en andere betrokkenen aan zet. Zij hebben dan de gelegenheid om in gesprek te gaan met de aanwezige politici. De reacties worden vervolgens verzameld en vastgelegd. In de raadsvergadering van 17 mei bij de behandeling van het conceptraadsprogramma gaan de partijen in op de reacties vanuit de inwoners.

Tijdens deze vergadering wordt tevens het nieuwe college benoemd. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, organisaties en andere betrokkenen die niet aanwezig kunnen zijn op deze avond, kunnen hun inbreng van tevoren al geven door een reactie te sturen aan griffie@oisterwijk.nl (ovv ‘reactie raadsprogramma’).