De Leye op pauze, 54 arbeidsmigranten en Moergestels Midden

Op 1 oktober was er een drukke raadsvergadering (Oisterwijk). PGB neemt je vast mee in haar standpunten op enkele belangrijke
onderwerpen.

Ontwikkeling De Leye vertraagd

Het conceptplan Beekdal, waarin de contouren voor de gebiedsontwikkeling rond voormalig zwembad De Leye werden geschetst, haalde het niet. PGB stemde wรฉl voor, omdat het prima past in de woonbehoeften binnen Oisterwijk (35% goedkoop) รฉn er goede afstemming was met de partners Thebe en Leystromen, aldus ons raadslid Ingrid van Boven.

Verdere, meer gedetailleerde uitwerking van het concept had kunnen starten na akkoord van de raad. Het plan strandt dus omdat de meerderheid van de raad meer details wilde hebben voordat ingestemd kon worden met het uitwerken van meer details. PGB vindt dit in elk geval een gemiste kans!

Arbeidsmigranten Oliviersweg

Een heet hangijzer! Een ondernemer aan de Oliviersweg wil graag op zijn terrein een appartementengebouw neerzetten waarin maximaal 54 arbeidsmigranten die werkzaam zijn op zijn bedrijf, kunnen worden gehuisvest. Vanuit de buurt zijn op meerdere momenten zorgen geuit over dit initiatief. Zij dringen vooral aan op beheerafspraken om mogelijke overlast te voorkomen. PGB drong al eerder aan op nader overleg tussen de partijen. Uit een toelichting van de wethouder bleek dat hieruit nog geen oplossing naar voren is gekomen

waarmee alle partijen zich kunnen verenigen. PGB heeft samen met AB en Fractie De Laat een amendement ingediend waarmee in elk geval is geregeld dat de huisvesting alleen gebruikt kan worden voor maximaal 54 werknemers van het bedrijf van de initiatiefnemer. En daarnaast gaat de wethouder mede op ons verzoek nogmaals proberen om concrete afspraken te maken.

Moergestels Midden

Er ligt een plan voor 5 vrijstaande huizen in het centrum van Moergestel, in aansluiting op de Roozendries. Een eerder plan voor meer en goedkopere woningen is enkele jaren geleden door het vorige college afgeblazen zonder raadpleging van de raad. Helaas! Met dit plan wordt er in elk geval weer gebouwd en komt er weer wat doorstroming op gang.

Reageren op deze of andere
onderwerpen? Dat kan via
info@partijgemeentebelangen.nl
of Facebook (PGB Oisterwijk).