DENK MEE MET DE PGB!

Komende week staat er weer een aantal interessante onderwerpen op de politieke agenda. Uiteraard zijn we als PGB weer erg benieuwd naar reacties vanuit de samenleving. Die kunnen wij dan meenemen in onze meningsvorming. Dus uw inbreng is van harte welkom!

Parkeerplaats centrum voor personeel van de gemeente
Het college stelt voor om een nieuwe parkeerplaats te realiseren aan de achterkant van De Lind langs het rode fietspad. Daar kan het personeel van de gemeente parkeren, waardoor andere plekken in het centrum vrijvallen. Er moet hiervoor wel een groenstrook worden opgeofferd.

Wat vindt u van dit plan? Stuur uw reactie voor maandag 18.00 uur naar info@partijgemeentebelangen.nl!

Wat staat er nog meer op de agenda:

 • Uitbreiding varkensbedrijf Oisterwijksebaan 6 (Heukelom)
  Dit varkensbedrijf wil uitbreiden van 10.000 naar 18.000 varkens. Vraag is of we dit ruimtelijk willen toestaan.
 • Gebiedsvisie KVL Noord (Nijverheidsweg)
  College wil een gebiedsvisie opstellen voor het gebied ten noorden van het KVL-terrein. Doel daarvan is om dit bedrijventerrein te transformeren naar woongebied.
 • Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen
  Er ligt een verordening klaar om duurzaam en levensloopbestendig wonen met een lening te stimuleren. Dit is enerzijds bedoeld voor energiemaatregelen en anderzijds dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • Start opstellen Erfgoedbeleid
  Het college wil nieuw erfgoedbeleid opstellen voor onze Parel in ‘t Groen. Doel daarvan is om onze monumenten, cultuurhistorische panden, archeologie en cultuurlandschap te behouden voor de toekomst.
 • Sociale woningbouw Molenbaan?
  Een plan om sociale woningbouw te realiseren aan de Molenbaan is recent afgewezen. Zowel PrO als PGB hebben hierover vragen gesteld, waarom dat niet zou kunnen want we vinden sociale woningbouw belangrijk. Ook op deze plek?
 • Sociale inclusie agenda
  We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat noemen we ook wel sociaal inclusief. Hiervoor is een agenda opgesteld.
 • Toekomst WSD
  De rol van de WSD is sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 veranderd. De vraag is hoe wij de toekomstige rol van de WSD zien bij de participatie van onze inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Winkeltijdenverordening
  De nieuwe verordening is bedoeld om de winkeltijden te verruimen. Daarbij gaat het er vooral om dat winkels elke zondag open mogen zijn.
 • Toekomst AZC
  De VVD heeft een discussienota opgesteld over de toekomst van het Asielzoekerscentrum (AZC). Vraag is of dit open moet blijven en zo ja onder welke voorwaarden.

Voor de volledige agenda met alle stukken, klik hier.

Nogmaals, wij stellen uw mening erg op prijs over deze onderwerpen. Maar ook andere signalen zijn van harte welkom. We houden ons van harte aanbevolen!

Met vriendelijke groeten,

Carlo van Esch
(fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen)