Parkeren in schil rondom centrum Oisterwijk blijft heet hangijzer!

Er zijn al diverse maatregelen getroffen om parkeeroverlast rondom het centrum tegen te gaan, maar niet iedereen ervaart die als voldoende effectief. Zo troffen wij afgelopen week op de hoek Peperstraat/Schoolstraat bijgaande hartenkreet van de bewoners aan.

Op 4 juli komt een raadsvoorstel ‘Parkeren centrum Oisterwijk’ in de gemeenteraad. Voorafgaand wordt het op 13 juni in de commissie AZ besproken. PGB zal kritisch naar het parkeerbeleid kijken en de inbreng van de inwoners zwaar laten meewegen. Wij horen daarom graag van u:
– hoe de genomen maatregelen ervaren worden, op alle plaatsen rondom het centrum waar eerder overlast gemeld was.
– waar spelen op dit moment nog problemen, waar aandacht voor nodig is.

U bent ook altijd welkom bij ons fractieoverleg waar we de commissievergadering(en) voorbereiden. Dit overleg is altijd op de maandag voor de commissievergadering en voor de raadsvergadering, vanaf 20.00 in het raadhuis. U bent uiteraard ook welkom bij de commissievergadering of bij de gemeenteraadsvergadering.

Een tip van ons: hoe eerder in het proces, hoe meer met de inbreng gedaan kan worden. De fractievergaderingen zijn beter om uw punt onder de aandacht te brengen dan de commissie- en raadsvergaderingen, waar de spreektijd voor en de mogelijkheden voor discussie met inwoners (zeer) beperkt zijn.

Ons commissielid Mart Ermen houdt zich met dit onderwerp bezig, u kunt ook Mart benaderen.

[contact-form-7 id=”3407″ title=”Parkeeroverlast Centrum Oisterwijk”]