Onderhandelingen gaan verder in Oisterwijk

Op dinsdag 3 april 2018 hebben de 5 politieke partijen in de gemeente Oisterwijk onder leiding van Piet de Kroon een constructief overleg gehad op weg naar een raadsbreed akkoord. De vertegenwoordigers van PGB, PrO, AB,VVD en CDA hebben daarom afgesproken de gezamenlijke zoektocht met vertrouwen voort te zetten, maar wel in beslotenheid.

Reden daarvan is dat het een delicaat proces is, waarbij openbaarheid ten koste zou kunnen gaan van de openheid. Wel hebben de partijen afgesproken regelmatig terug te koppelen wat besproken en afgesproken is. Daarnaast hebben ze afgesproken dat de inwoners nu al om input gevraagd zal worden. En dat, als er een concept-akkoord gereed is, er een openbare presentatie volgt waarna alle inwoners hierover in gesprek kunnen gaan met en hierop kunnen reageren richting de partijen. In het volgende overleg zullen de partijen hierover nadere afspraken maken met elkaar. De partijen koersen op vaststelling van het akkoord in de tweede helft van mei 2018.