Piet de Kroon aan de slag als informateur in Oisterwijk

Partij Gemeente Belangen (PGB) heeft Piet de Kroon uit Tilburg gevraagd om als informateur aan de slag te gaan in de gemeente Oisterwijk. De andere partijen in de raad zijn hiermee akkoord.

Informateur

Piet de Kroon is zeer ervaren op het gebied van politiek en bestuur. Eerder was hij voorzitter van de rekenkamer in Oisterwijk. Tevens was hij in 2010 informateur in deze gemeente. Ook op andere plekken was hij betrokken bij collegevorming en leidde hij als onafhankelijk voorzitter vele bijeenkomsten en debatten op het snijvlak van politiek en bestuur.

Raadsbijeenkomst

Komende donderdag vindt de benoeming van de nieuwe raadsleden plaats. Vervolgens krijgt iedere partij de gelegenheid om een reflectie te geven op de verkiezingsuitslag en het vervolgtraject. De informateur is als toehoorder aanwezig bij deze openbare raadsbijeenkomst.

Raadsbreed akkoord

Voor de verkiezingen hebben de vijf partijen in Oisterwijk al een bijeenkomst gehad over een raadsbreed akkoord. De afspraak was om daar na de verkiezingen met elkaar over door te praten. De informateur gaat op korte termijn het gesprek aan met alle partijen over dit onderwerp tijdens een gezamenlijke bijeenkomst om de mogelijkheden verder met elkaar te verkennen. Dan maken de partijen ook afspraken met elkaar over de vervolgstappen. Hoe dit er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk.

Nadere informatie

Aangezien de partijen in Oisterwijk een gezamenlijke zoektocht zijn gestart naar een nieuwe politieke toekomst, staat op dit moment nog niet volledig vast welke stappen er precies op welk moment gezet worden. Zodra er nieuws is, volgt hierover nadere berichtgeving. In de tussentijd kunt u met vragen terecht bij Carlo van Esch van Partij Gemeente Belangen (PGB). Dat kan via carlo@partijgemeentebelangen.nl of 06-22126062.