PGB over bouwen, boeren, brand en bermen

Terugblik op het raadsplein van 1 december

Tijdens het raadplein van 1 december ging het onder meer over de plannen voor Beekdalpark oftewel De Leye, een varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan, de veiligheid bij Fire Up en onderhoud aan de bermen langs wegen. Wil je weten wat PGB hiervan vond, dat lees je hierna.

Beekdalpark
Niet zeuren maar bouwen op locatie De Leye. Dat was de boodschap die PGB-raadslid Roel v/d Bersselaar bracht tijdens het Raadsplein. Nu weer aanpassingen aan het plan doorvoeren kost weer tijd en die hebben we al genoeg verloren. Is het een perfect plan? Ongetwijfeld niet voor iedereen. Is het goed genoeg? Volgens PGB wel, dus bouwen!

Varkensbedrijf
Er zijn plannen voor een grootschalige uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 6 in Heukelom. Gelet op alle landelijke discussies hierover en het uitkopen van een in dezelfde straat gelegen varkenshouderij, is dit bijna niet uit te leggen, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. Aan de andere kant zijn er geen ruimtelijke argumenten te bedenken om niet in te stemmen. Een groot dilemma dus waarover PGB pas in de raadsvergadering een knoop zal doorhakken.

Fire Up
Raadslid Jan de Laat van PGB heeft gevraagd aan de burgemeester wat de stand van zaken is bij Fire-Up, het bedrijf waar afgelopen een grote brand heeft gewoed. De burgemeester heeft met omwonende bewoners en omliggende bedrijven gesproken en men is bereid om samen te kijken hoe het beter kan. De Omgevingsdienst heeft op 5 oktober een meting gedaan na installatie van een geurinstallatie. De geuremissie blijft binnen de normen, maar er zal altijd restgeur aanwezig blijven.

Bermen
Ook vroeg De Laat aan de wethouder of en zo ja wanneer de gemeente de kapotgereden bermen bij de Oisterwijksebaan tussen Beukendreef en het Heukeloms Hoefke gaat repareren. De situatie is in beeld. Er zijn aanvullende maatregelen nodig voor deze situatie en dit zal worden beoordeeld in het kader van groter onderhoud.

Meer weten?
Kijk op www.partijgemeentebelangen.nl of op Facebook (PGB Oisterwijk). Je kunt ook een mail sturen naar info@partijgemeentebelangen.nl.

Fractie PGB