PGB over laatste raadsvergadering van 2022

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2022 ging het onder meer over woningbouwplannen, een varkensbedrijf, de milieustraat en regionale samenwerking. Wil je hierover meer weten, lees dan snel verder.

Beekdalpark
Is dit het perfecte plan? Nee. Is het goed genoeg? PGB vindt van wel. We hebben al te veel tijd verloren door te zoeken naar een plan dat aan alle kaders moet voldoen en ook nog betaalbaar moet blijven. Oftewel, zoals Roel van den Bersselaar het bracht: niet mauwen maar bouwen!

Moergestel
Er stonden twee Moergestelse woningbouwplannen op de agenda. Allereerst op de locatie Postelstraat (sportschool) voor 9 grondgebonden (starters)woningen, waarvan 3 goedkoop en 6 middelduur. Daarnaast een plan voor 11 huurappartementen aan het Rootven, waarvan 6 goedkoop en 5 middelduur. Goede ontwikkelingen om de woningnood aan te pakken, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. Wel hebben wij de initiatiefnemer (supermarkt) opgeroepen om in gesprek te gaan met de naaste buurman, die zich grote zorgen maakt over zonlichttoetreding.

Milieustraat
Over een jaar weten we of er voor de gemeente Oisterwijk samen met Tilburg een grote nieuwe milieustraat komt. Ergens nabij McDonalds. Maar dit alles gaat nog wel zo’n 6 jaar duren. Ons raadslid Johan v/d Brand heeft daarom de toezegging gekregen, dat de huidige milieustraat in Haaren blijft. Ook de brenglocatie in Moergestel blijft. En in Oisterwijk wordt gekeken naar quickwins en uniforme tarieven.

Oisterwijksebaan 6
Deze varkenshouderij wil fors uitbreiden. Als PGB hebben wij aangegeven hier veel moeite mee te hebben gelet op alle maatschappelijke discussies. Het is echter nog niet bekend of dit een piekbelaster is die in aanmerking komt voor uitkoop. Het is lastig uit te leggen dat we de buurman op nr. 2 recent hebben uitgekocht. Aangezien er ruimtelijk geen argumenten zijn om de ontwikkeling tegen te houden, hebben 4 van onze raadsleden ingestemd en 2 niet. De rechter moet uiteindelijk duidelijkheid verschaffen!

Kernagenda
PGB heeft ingestemd met de Kernagenda Hart van Brabant. Ons raadslid Femke Pijnenburg diende samen met de andere partijen een amendement in. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor lokale eigenheid bij regionale samenwerking.

Fijne feestdagen!

Fractie PGB (www.partijgemeentebelangen.nl)