PGB over Mgr Bekkersplein en Den Domp

Den Domp

Een levendig plein, met toekomstbestendige woningbouw! Dat is de boodschap die PGB bij monde van Femke Pijnenburg en Thijs Reijnen aan het college meegaven. Wilt u meer weten over het standpunt van PGB? Lees dan verder!

Op het raadsplein van 20 oktober stond een voorstel voor het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het project Den Domp / Mgr Bekkersplein op de agenda. De wens een (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis voor Haaren te realiseren staat al langer op het lijstje van de inwoners van Haaren. Daarnaast ligt er een mooie kans de locatie van het voormalig gemeentehuis van Haaren opnieuw in te richten.

Wat PGB betreft komt er dus een levendig plein, met toekomstbestendige woningbouw, passend bij de woningbehoefte. En daarbij mag ook aandacht voor de mogelijkheden voor horeca niet ontbreken.

Femke en Thijs vroegen ook nadrukkelijk aandacht voor de communicatie rondom het project. Er is grote belangstelling voor de voortgang en dat vraagt om goede communicatie zodat onze Haarense inwoners op de hoogte blijven. De wethouder gaf aan dat alle mogelijke kanalen worden ingezet, zoals het Haarens Klokje en social media. Het definitieve communicatieplan wordt nog opgesteld, in samenwerking met de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren.

Femke Pijnenburg
Femke Pijnenburg

Daarnaast stelden we de vraag aan het college of er mogelijkheden zijn het (bouw)proces te versnellen. De wethouder gaf aan daar kort op te zitten en versnellingsmogelijkheden zeker aan te grijpen. Natuurlijk gaan we de voortgang met belangstelling volgen!

Reageren? Dat kan via facebook of via info@partijgemeentebelangen.nl

Femke Pijnenburg namens de fractie PGB.