PGB over raadsvergadering 3 november

Tijdens de raadsvergadering van 3 november jl. stelde onze partij vragen over Fire Up en Kartonnage. Daarnaast ging het over Den Domp, de Visie toerisme en de Bestuursrapportage. Meer weten, lees dan snel verder.

Fire Up
Onze fractievoorzitter Carlo van Esch heeft vragen gesteld over de stankoverlast die Fire Up nog steeds veroorzaakt. Reden is blijkbaar dat de deuren van het bedrijf af en toe open moeten staan en dan werkt de afzuiginstallatie niet. De burgemeester gaf aan dat in overleg met het bedrijf gezocht wordt naar een oplossing. Verder was ons ter ore gekomen dat Fire Up geen behoefte heeft om verder in gesprek te gaan met de omgeving. Dat betreuren wij ten zeerste!

Kartonnage
Aangezien het alweer een tijdje stil is rondom de plannen voor de Kartonnagefabriek (Baerdijk), hebben we gevraagd naar de stand van zaken. De wethouder gaf aan de verwachting te hebben dat in het eerste kwartaal van 2023 het bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd dat past binnen de vastgestelde uitgangspunten. En dat vooraf daaraan de initiatiefnemer met nadere informatie komt en de dialoog zal aangaan met de omgeving.

Den Domp
PGB heeft ingestemd met het project Den Domp/Mgr. Bekkersplein. Ons raadslid Femke Pijnenburg gaf aan dat het belangrijk is dat de Haarense inwoners goed betrokken worden. Daarnaast is dit wellicht de laatste kans om Haaren een bruisend en levendig dorpshart te geven. Laten we deze kans met elkaar grijpen!

Visie Toerisme
De visie toerisme en recreatie is vastgesteld. PGB is blij met het doorlopen proces, waarin echt is opgetrokken met de samenleving. Laten we ook het uitvoeringsplan samen oppakken, aldus raadslid Marieke Moorman.  Daarnaast hebben we oog voor de parken zonder toeristisch perspectief, zodat er binnenkort duidelijkheid komt.

Bestuursrapportage
Financieel en beleidsmatig gezien liggen we op koers. Daardoor kunnen we extra budget inzetten op de huidige crises en versnelling van de woningbouw. Ondanks dat we kritisch zijn op extra uitgaven voor onder meer personele inhuur en een regionaal koersdocument, zijn we overall blij met het positieve resultaat.

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@partijgemeentebelangen.nl of Facebook.

 

Fractie Partij Gemeente Belangen