PGB over Raadsontmoeting

Almystraat fietsstraat

Tijdens de Raadsontmoeting van 6 oktober stonden er interessante onderwerpen op de agenda. Meer weten, lees hierna verder.

Openbare Ruimte
De gemeente is bezig met het opstellen van een visie op de openbare ruimte. Aan de raad werd gevraagd wat zij belangrijk vindt. Roel vd Bersselaar en Johan vd Brand gaven aan dat leefbaarheid voor PGB erg belangrijk is, naast veiligheid en duurzaamheid. Wat nog belangrijker is, is dat ook jij je mening kunt geven. De gemeente laat een enquête uitvoeren onder een groot aantal inwoners naar wat jij belangrijk vindt in de openbare ruimte. Maak hier gebruik van en reageer!

Sociaal Domein
De gemeenteraad kreeg een presentatie over het sociaal domein. Het gaat dan om de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe Inburgeringswet. Het belangrijkste is natuurlijk dat iedere inwoner de zorg of ondersteuning krijgt die nodig is. Door goede afspraken over het inkopen van zorg en het toekennen van zorg, willen we de kosten in de grip houden. Raadslid Jan de Laat heeft aangegeven goed te willen monitoren; het gaat hier immers over 28,2 miljoen Euro (1/3 van de totale begroting van de gemeente).

Participeren
De gemeenteraad wil een betere samenwerking tussen gemeente en inwoners. De plannen voor 2023 werden toegelicht aan de raad die vragen kon stellen over de ambities en de invulling van de plannen. De conclusies van het onderzoek van de rekenkamercommissie ‘Dorpen, wijken en buurten in verbinding’ zijn hierin ook betrokken.

Dementie
De Dementie Coöperatie Oisterwijk gaf een presentatie over het ontstaan van de organisatie en lichtte cijfers toe over dementie in de gemeente. Ook werd toegelicht dat vanaf 1 januari 2023 de organisatie samengaat met DVG Haaren onder de naam: Werkgroep DVG Oisterwijk.

Kernagenda Hart van Brabant
Thijs Reijnen en Femke Pijnenburg waren aanwezig bij de sessie over de concept Kernagenda Hart van Brabant (2023-2027). Deze is gebaseerd op alle coalitieakkoorden van de elf deelnemende gemeenten en hierin staat aangegeven wat zij de komende periode gezamenlijk gaan doen.

Praat mee!
Reageren of meepraten? Dat kan via info@partijgemeentebelangen.nl of via een van onze raads- of commissieleden.

Fractie PGB