PGB over Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 29 september ging het onder meer over Locaties Flexwonen, Visie Buitengebied, Postelstraat Moergestel, Sportpark Stokeind en Beleidsplan Schuldhulpverlening. Meer weten, lees dan snel verder.

Flexwonen
PGB heeft ingestemd met vier locaties voor Flexwonen, namelijk Scheerman Moergestel, Gildepad Haaren en Nicolaas van Eschstraat en Moergestelseweg in Oisterwijk. Het is een prima oplossing voor de woningnood, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. Dus inzetten op realisatie op deze locaties en daarbij zo veel mogelijk rekening houden met de zorgen vanuit de omgeving. Blijf in gesprek met elkaar!

Visie Buitengebied
Wij hebben groen licht gegeven voor de Visie Buitengebied. Hierin lijkt de balans te zijn gevonden tussen natuur, landbouw, wonen en recreatie. En er lijkt draagvlak te zijn vanuit de diverse invalshoeken. Op een paar punten hebben wij ingestemd met aanscherpingen vanuit CDA en VVD, onder meer voor de boomteelt. Al met al een mooi resultaat waar we jaren mee vooruit kunnen.

Oude Pastorie
Ons raadslid Marieke Moorman gaf aan dat we akkoord kunnen gaan met de realisatie van 39 appartementen aan de Postelstraat in Moergestel. Jammer dat er geen betaalbare woningen komen, maar wij denken dat er bij senioren veel behoefte is aan middeldure en dure appartementen. En gelukkig zitten er de nodige plannen in de pijplijn voor onze jongeren. We hebben nog wel aandacht gevraagd voor parkeren en groen bij de verdere uitwerking.

Stokeind
De voltallige raad heeft ingestemd met de herinrichting van Sportpark Stokeind. Dat betekent dat vier Moergestelse verenigingen (MTV Stokeind, ROEF!, Audacia en Gilde Sint Sebastiaan & Barbara) verder kunnen met de plannen. Een mooi sportief vooruitzicht!

Schuldhulp
Er is een nieuw beleidsplan voor schuldhulp vastgesteld. Juist in deze tijd van toenemende armoede van groot belang, benadrukte ons raadslid Femke Pijnenburg. Een voorstel van D66 om extra communicatie in te zetten om schulden bij middeninkomens te voorkomen, hebben wij van harte ondersteund.

Meer weten?
Wil je over deze of andere onderwerpen nog meer weten of ons iets laten weten, mail dan naar info@partijgemeentebelangen.nl of kijk op onze website of onze Facebook-pagina. Want samen kom je verder!

Fractie Partij Gemeente Belangen (PGB)