PGB over Raadsplein

Tijdens het Raadsplein van 19 september ging het over de Postelstraat in Moergestel, Sportpark Stokeind en de Visie Buitengebied. Wil je weten wat PGB hiervan vindt, dat lees je hierna.

Oude Pastorie
Er ligt een plan klaar voor de realisatie van 39 appartementen aan de Postelstraat in Moergestel. Onze fractievoorzitter Carlo van Esch gaf aan dat het gelet op de woningnood goed is dat we gaan bouwen. Maar het plan richt zich op senioren en niet op jongeren. En het gaat om dure en middeldure appartementen en niet om betaalbare. Daarom is het belangrijk dat er doorstroming op gang komt. Vraag is verder of 4 bouwlagen past bij het dorpse karakter. In dat kader moet er ook voldoende (openbaar) groen terugkomen. Aandachtspunt is voorts nog het parkeren. En houd rekening met de ontwikkelingen in de omgeving. In de raad van 29 september moet de raad een besluit nemen.

Stokeind
Sinds 2018 zijn vier Moergestelse verenigingen (MTV Stokeind, ROEF!, Audacia en Gilde Sint Sebastiaan & Barbara) in gesprek met elkaar en de gemeente voor een andere inrichting van Sportpark Stokeind. Nu ligt er een gedragen plan. PGB kijkt ontzettend positief naar dit toekomstbestendige sportpark, gaf ons raadslid Marieke Moorman aan. Een plan vanuit de verenigingen met en voor de samenleving: Dat is de Kracht van Samen!

Buitengebied
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een visie op het buitengebied. Daarin is balans gezocht tussen natuur, landbouw, wonen en recreatie. Door een interactieve zorgvuldige voorbereiding, lijkt de samenhang te zijn gevonden. Her en der mogen er wellicht nog wat ‘puntjes op de i’, maar er lijkt draagvlak te zijn voor de grote lijnen van de visie. Enerzijds is deze flexibel en is maatwerk mogelijk, anderzijds zijn er heldere randvoorwaarden. Ruimte binnen kaders, aldus PGB’er Carlo van Esch. Een deel van het Haarense beleid is overgenomen, zoals voor geur en voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Ook komt er meer ruimte voor Ruimte voor Ruimte-woningen. Het is goed om te zien dat de samenhang goed is verwerkt. De visie is voor ons rijp voor besluitvorming op 29 september.

Fractie PGB (info@partijgemeentebelangen.nl)