PGB over Raadsplein 30 Maart

Tijdens het Raadsplein van 30 maart ging het onder meer over de openbare ruimte, een jeugdhonk, woningbouw en recreatieparken. Meer weten, lees dan snel verder.

Openbare Ruimte

In de visie openbare ruimte staat een hoogwaardige, leefbare en inclusieve openbare ruimte centraal. Onze raadsleden Roel v/d Bersselaar en Femke Pijnenburg stelden vragen over het onderhoudsniveau, de fixi-meldingen en de inwonersinitiatieven. Bij de beantwoording ervan stond een duidelijke communicatie richting onze inwoners centraal. Daarnaast zijn wij erg te spreken over het participatietraject rondom deze visie, waarbij de input van onze inwoners leidend is geweest.

Jeugdhonk

Het college wil een jeugdhonk realiseren aan de Lavendel 7 in de Pannenschuur. Momenteel ervaren bewoners overlast van jongeren in deze omgeving. Thijs Reijnen en Jan de Laat van PGB gaven aan, dat het jeugdcentrum kan helpen bij het terugdringen van overlast, omdat de jongeren straks een eigen plek krijgen waar ze zelf invulling kunnen geven aan activiteiten die zij belangrijk vinden. Er wordt een klankbordgroep ingesteld om de ervaringen te monitoren. Na een jaar wordt een evaluatie uitgevoerd op basis waarvan de gemeenteraad beslist over voortzetting en financiering van het jeugdhonk.

Woningbouw

Gelet op signalen in de media stelde onze fractievoorzitter Carlo van Esch de vraag hoe het in onze gemeente staat met de voortgang van woningbouwplannen. De bouwkosten rijzen immers de pan uit en daardoor stokt de verkoop. Bovendien gaan plannen niet door vanwege de stikstofcrisis. En dan is er ook nog eens sprake van personeelstekorten. Deze knelpunten spelen ook in Oisterwijk aldus de wethouder, maar de insteek is om vooral de grotere (prioritaire) projecten toch doorgang te laten vinden. Dan gaat het onder meer om Moergestel Noord en Oostelvoortjes II in Moergestel en Pannenschuur VI in Oisterwijk. En hij doet er alles aan om ook andere projecten doorgang te laten vinden.

Recreatieparken

Er heeft afgelopen maand een gesprek plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van recreatieparken zonder toeristisch perspectief. Zij zijn nu aan zet om met een onderbouwing te komen hoe zij de toekomst voor zich zien. Op basis daarvan gaat de gemeente vervolgens met een positieve insteek kijken naar ‘legalisatiemogelijkheden’.

Fractie PGB