PGB over Raadsplein 2 Maart

PGB over Raadsplein

Tijdens het Raadsplein van 2 maart jl. hebben we een aantal onderwerpen aan de orde gesteld. Het ging onder meer over grootschalige woningbouwprojecten in onze gemeente, het inwonersinitiatief voor Kasteel Durendael, het minimabeleid, een veehouderij aan de Oisterwijksebaan 6 en de trage woningbouw aan de Wolvensteeg. Meer weten, lees dan snel verder!

Woningbouw

Het ging tijdens het Raadsplein onder meer over de voortgang van diverse (grootschalige) woningbouwprojecten in onze gemeente. In Haaren gaat het dan onder meer om een plan voor 78 woningen aan de Kantstraat; de verwachting is dat dit nog voor de zomer ter inzage gaat zodat het nog dit jaar vastgesteld kan worden. Voor de Kartonnagefabriek in Oisterwijk is de insteek dat er komende maanden nog een vervolgdialoog komt waarna het ontwerp-plan ter inzage gaat. Ook voor de Moergestelse projecten Heiligenboom (Oostelvoortjes) en Moergestel Noord (tussen Nieuwenhof en Bosfazant) volgen er nog voor de zomer dialoogsessies met de omgeving, aldus de wethouder. Als PGB houden we de druk op de ketel.

Kasteel Durendael

De stichting Duurzaamheidsvallei heeft aangegeven dat ze haar plannen om Kasteel Durendael weer zichtbaarder te maken in Oisterwijk, willen opgeven wegens gebrek aan medewerking van de gemeente. Reden voor onze raadsleden Roel van den Bersselaar en Femke Pijnenburg hierover vragen te stellen aan de portefeuillehouder. Het college gaf aan verrast te zijn door de brief. De ambtelijke capaciteit is beperkt maar het college wil dit project prioriteren zodat in 2024 vaart gemaakt kan worden. Wij riepen het college op met de stichting in gesprek te gaan, in de hoop samen met de stichting dit plan levend te houden. De portefeuillehouder zegde dit toe. Het zou erg jammer zijn van alle inspanningen als dit mooie plan het uiteindelijk niet zou halen!

Minimabeleid

Het college had volgens PRO de door de gemeenteraad aangenomen motie om te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn als de inkomensgrens voor het minimabeleid wordt verhoogd van 120 naar 130%, niet uitgevoerd. Het college had daar argumenten voor, namelijk dat er al allerlei mogelijkheden zijn om minima te helpen. De meeste aanwezige partijen vonden toch dat de motie alsnog uitgevoerd moet worden, al zou het enkel een indicatie opleveren over de kosten. Raadslid Jan de Laat van PGB vond dat alleen maar zinvol is als dat onderzoek gekoppeld zou worden aan een evaluatie van het huidige minimabeleid. Niet enkel omdat geconstateerd werd dat het college de motie niet uitgevoerd heeft.

Veehouderij

Recent heeft de raad noodgedwongen besloten om ruimtelijk medewerking te verlenen aan de uitbreiding van een varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 6 in Heukelom. De wethouder heeft toen toegezegd eerst nog met het Rijk en de provincie te overleggen of deze ontwikkeling wel doorgang moet vinden. Op de vraag van onze fractievoorzitter Carlo van Esch gaf de wethouder aan inmiddels gesprekken te hebben gevoerd, helaas zonder resultaat. Hij gaf echter wel aan dat de provinciale stop op vergunningverlening vanwege het stikstofprobleem wellicht ook gevolgen heeft voor deze casus. We houden het in de gaten!

Wolvensteeg

Als PGB hebben we al vaak aandacht gevraagd voor de verschrikkelijk trage realisatie van een huis op de hoek van de Wolvensteeg en de Mgr. Poelsstraat. En nog steeds duurt de bouw voort en liggen alle bouwmaterialen rondom de woning. Op onze vragen wat het college heeft ondernomen, gaf de wethouder aan dat er regelmatig controles worden uitgevoerd en ook dat de initiatiefnemer regelmatig wordt aangesproken. Helaas blijft het een moeizaam traject. De wethouder houdt de vinger aan de pols want de omgeving is het getreuzel en de rotzooi al jarenlang meer dan zat.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze of andere onderwerpen, stuur dan een mail naar info@partijgemeentebelangen.nl. Wij houden ons aanbevolen voor signalen en suggesties, want niemand weet beter wat er speelt dan u als inwoner. Laten we samen onze gemeente leefbaar houden, want samen kom je verder!

Fractie PGB