Sander Arkesteijn

Sander-Arkesteijn-r
In de laatste dagen van de 60-er jaren kwam ik als derde en laatste gezinslid ter wereld in Oisterwijk. Na basisschool de Bunder, heb ik het VWO doorlopen in Tilburg. Maar na een aantal omzwervingen tijdens en kort na mijn studietijd ben ik met mijn vrouw en twee kinderen in Moergestel neergestreken.

Ik ben al ruim 10 jaar werkzaam op een gemeentelijke sociale dienst onder de rook van Eindhoven. De laatste 6 jaar richt ik me op complexe problematiek. In samenwerking met onder meer maatschappelijk werk, woningbouw, politie en GGZE houd ik me bezig met individuele casussen waarin alleen reguliere hulpverlening niet meer voldoet en maatwerk noodzakelijk is.

Al heel mijn volwassen leven volg ik de landelijke politiek op de voet. Maar wat ik bij PGB heb geleerd is dat lokale politiek echt iets anders is als landelijke politiek. Wat zo boeiend is aan een partij als PGB is dat mensen met landelijk een verschillende politieke kleur elkaar uitstekend kunnen vinden wanneer het over lokale oplossingen gaat. Wars van ideologie kijken we gewoon wat het beste is voor inwoners van de gemeente Oisterwijk. Door de pluriformiteit zijn we ook een heel kritische partij. Ook naar elkaar. Soms kan het er pittig aan toe gaan. Maar altijd over de inhoud en met wederzijds respect!

Mijn belangrijkste doelstellingen voor de gemeente Oisterwijk in de komende 4 jaar:

  • De nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, arbeidsmarkt en zorg, die op alle gemeentes op af komen zijn ook voor Oisterwijk een hele kluif. Ik ben ervan overtuigd dat kwaliteit zich hier terug betaald. Maar om dit kwalitatief en binnen het budget te realiseren moeten we het slimmer organiseren. Bijvoorbeeld door meer hulp op maat te bieden. En minder te denken in termen van producten.
  • Een evenwichtige bevolkingsopbouw is essentieel voor een gemeente, zoals Oisterwijk. In onze gemeente Oisterwijk worden op dit moment te weinig kinderen geboren. Daarom vind ik dat starters meer mogelijkheden moeten krijgen.
  • Ook moeten we rekenschap geven van alle belangen die bij het organiseren van de nieuwe taken spelen. En dat zijn niet alleen de belangen van de mensen die de ondersteuning nodig hebben.
  • En tot slot moet een gemeente vooral realistisch zijn. Eerlijk zijn over wat ze wel en niet kan doen. En een degelijke financieel beleid voeren.