Speeltoestellen en trapveldje op het Molenveld in Moergestel?

De vijftien starterswoningen op het Molenveldje in Moergestel zijn alweer enkele maanden ingericht door de jonge bewoners. Nu is de openbare buitenruimte aan de beurt. En die inrichting is minstens zo belangrijk. Want het kan zo maar zijn dat binnenkort de ooievaar het hier druk krijgt. Kunnen hier straks de nieuwe Lionel Messi en Lieke Martens een balletje trappen?

Onze lijsttrekker Carlo van Esch is er in ieder geval klaar voor!

De openbare ruimte van het Molenveldje is groot genoeg om weer een speelveld /voetbalveld aan te leggen, met speeltoestellen en goaltjes. Dat laatste is extra van belang omdat de kans bestaat dat het voetbalveld achter de molen op termijn weer weg moet. PGB heeft het college gevraagd om in overleg met de bewoners naar de inrichting te kijken en hier rekening mee te houden.

Naast veel leuke speelmogelijkheden ziet PGB ook een zorgpunt. Carlo van Esch: “Op de hoek van de Scheerman en de Schoolstraat ligt een infiltratievijver. Als daar water in staat, kan dat onveilig zijn voor spelende, kleine kinderen. Wij hebben het college gevraagd hoe ze dit probleem gaat tackelen. Welke maatregelen komen er om het veiliger te maken?”