Het woord is aan de verenigingen

De afgelopen jaren zijn verenigingen vanwege bezuinigingen flink gekort (30%) op subsidie. Inmiddels zitten we in financieel betere tijden. PGB is van mening dat verenigingen de smeerolie van onze samenleving zijn en daar mag best wat tegenover staan.

PGB wil dat de gemeente verenigingen meer ondersteunt. Bijvoorbeeld met betaalbare accommodaties. We willen de zelfwerkzaamheid daarbij stimuleren. Onderhoudstaken die normaal uitbesteed worden, kunnen verenigingen bijvoorbeeld zelf doen. Dit is vaak goedkoper, waardoor geld overblijft; de gemeente scheelt het tijd. Een win-winsituatie dus. Daarnaast kennen Heukelom, Moergestel en Oisterwijk een bloeiend verenigingsleven. Van groot belang voor het welzijn van inwoners. PGB wil daarom niet bezuinigen op subsidies, maar de verenigingen juist belonen met een subsidiebeleid gericht op grotere deelname van specifieke groepen, zoals jongeren, sociaal zwakkeren, ouderen en inwoners met een beperking.

Heel actueel is de fusie van de drie voetbalclubs in Oisterwijk. PGB vindt dat de gemeente deze ontwikkeling ruimhartig moet ondersteunen. Raadslid Dion Dankers: “Ik ben zelf leider van een jeugdteam bij S.V. Nevelo. Het is hét moment om tot één grote voetbalclub in Oisterwijk te komen. Ik spreek veel met leden over deze grote stap.” Fractievoorzitter Carlo van Esch heeft als jeugdleider en speler weer een band met S.V. Audacia: “De fusie krijgt terecht veel aandacht, maar we mogen Audacia niet vergeten. Laten we ook met hen in gesprek gaan, samen met sportvereniging ROEF! die om de hoek zit. Recent stond hun oproep voor noodzakelijke renovaties nog in het Brabants Dagblad.”

Onlangs hadden alle politieke partijen gezamenlijk een goed gesprek met de muziekverenigingen Prinses Juliana, Het Oisterwijks Orkest, Koninklijke Harmonie Asterius en Showband Taxandria. Die gaven duidelijk aan extra ondersteuning nodig te hebben, bijvoorbeeld door extra subsidie. Net als nagenoeg alle verenigingen (van sport tot toneel) zijn zij flink gekort.

De financiële situatie van de gemeente is momenteel zeer goed. PGB vindt dat het overschot terug moet naar de inwoners, waaronder verenigingen. Als je als vereniging een bijdrage levert aan de maatschappij, dan mag je daarvoor beloond worden. PGB draagt het verenigingsleven een warm hart toe en wil daar de komende jaren extra op inzetten. Het woord is aan de verenigingen, PGB luistert.