Werving nieuwe wethouder voor gemeente Oisterwijk

Bent ú de nieuwe wethouderskandidaat of kent u dé persoon voor deze functie? Lees hieronder wie we zoeken en hoe u kunt reageren!

De partijen PGB, PrO, AB en CDA zijn op zoek naar een nieuwe wethouder voor de gemeente Oisterwijk. Deze is nodig om uitvoering te kunnen geven aan het raadsprogramma dat deze partijen hebben onderschreven. Kandidaten worden van harte uitgenodigd om te reageren.  

Door het vertrek van Jan de Laat als wethouder net na de zomer is er een vacature ontstaan binnen het college van B&W. De zoektocht van PrO heeft niet geresulteerd in een voor alle partijen benoembare kandidaat. Om die reden hebben de fractievoorzitters van deze partijen afgesproken samen op zoek te gaan naar een nieuwe wethouder. Ondanks de teleurstelling van het afwijzen van hun kandidaat, levert PrO hieraan ook graag een actieve bijdrage. Reden is dat deze partij daarin haar verantwoordelijkheid wil nemen en het belangrijk vindt dat er snel een geschikte kandidaat wordt gevonden om uitvoering te kunnen geven aan het raadsprogramma.

► Waarom de VVD niet?
Ook de VVD is gevraagd om mee te doen. De fractievoorzitter heeft echter laten weten hieraan geen bijdrage te willen leveren, zolang het raadsprogramma het uitgangspunt is. Aangezien de andere partijen juist verder willen werken aan de nieuwe manier van werken en daarmee vasthouden aan het raadsprogramma, betekent dit dat de VVD geen rol voor zichzelf ziet weggelegd. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan dat de VVD in het vervolgtraject toch betrokken zal worden.

► Wie zoeken we?
De partijen zoeken naar een sterke bestuurder die met een frisse politieke blik snel tot resultaten kan komen. Daarbij is het raadsprogramma de leidraad. De voorkeur gaat uit naar een persoon die ervaring heeft binnen het politieke domein en dan specifiek in het sociaal domein en bovendien een actieve bijdrage kan leveren aan de bestuurlijke vernieuwing zoals de partijen voor ogen hebben. Daarnaast is het van meerwaarde als de kandidaat lokale kennis heeft van de gemeente Oisterwijk. Hoe verder? We nodigen kandidaten die interesse hebben in deze functie van harte uit om te solliciteren.

► De vacature is te raadplegen via https://www.gemeentebanen.nl/overheden/gemeente-oisterwijk

Kandidaten kunnen solliciteren door via www.gemeentebanen.nl hun motivatie en curriculum vitae toe te sturen. Reageren kan tot en met 4 december 2018. Op basis daarvan vindt een eerste selectie plaats van kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek. Mogelijk dat er vervolgens nog een tweede gespreksronde plaatsvindt. Onderdeel van de procedure is ook dat er voor benoeming een kennismakingsgesprek plaatsvindt met de verschillende fracties en het college van B&W.

Uiteindelijk moet dit leiden tot de voordracht van een kandidaat in een raadsvergadering eind van dit jaar of begin volgend jaar.

► Nadere informatie?
Met vragen over en naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met een van de fractievoorzitters.

Namens PGB, Carlo van Esch 06-2212 6062, carlovanesch@ziggo.nl
Namens PrO, Jean Coumans 013 – 521 04 43, jean.coumans@pro-oisterwijk.nl
Namens AB, Jan Jonkers 013 – 513 22 09, Jja.jonkers@home.nl
Namens CDA, Guus Mulders 06 – 512 81 482, g.mulders@reuselhoeve.nl