Inside de commissievergadering

PGB vraagt om maatregelen tegen overlast rondom Inside en wil dat de raad regelmatig geïnformeerd wordt over de voortgang. PGB wil een einde aan de ruime interpretatie van de kruimelregeling en zal een motie hiervoor indienen. Wij zijn blij dat er tussen ondernemers en omwonenden positieve gesprekken zijn geweest en roepen iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt op elkaars mening en standpunt te respecteren.

Op 29 november stond dan eindelijk The Inside op de agenda van de commissie Algemene Zaken. De discussie tussen voor- en tegenstanders van de evenementenlocatie The Inside was in elk geval op social media behoorlijk verhard. Het was ook duidelijk dat het onderwerp The Inside onze inwoners, zowel voor- als tegenstanders, erg bezighoudt. Er hadden zich maar liefst 6 insprekers gemeld!

Respect

De verhalen van de insprekers gaven ook duidelijk aan dat mensen last hebben van de niet bepaald beschaafde manier waarop de discussie via de social media van beide kanten verloopt. Wij hebben opgeroepen de discussie terug te brengen naar de menselijke maat, met respect voor elkaar en elkaars mening en hopen dat hieraan gehoor wordt gegeven.

Raad buitenspel

De oorzaak van de problemen ligt voor ons voor een belangrijk deel in het voortraject. Ondanks verzoeken van PGB, gesteund door PrO, heeft het toenmalige college via de kruimelregeling, gesteund door de toenmalige coalitie de vergunningverlening buiten de raad gehouden. De kruimelregeling wordt gebruikt om plannen die niet helemaal binnen het bestemmingsplan passen, toch zonder bestemmingsplanwijziging door te laten gaan. Wij vonden en vinden dit een raadselachtige gang van zaken voor zo’n beladen onderwerp. De VVD gaf in de vergadering aan dat de raad geen kans heeft gehad zich bij de vergunningverlening uit te spreken. Ons raadslid Roel van den Bersselaar wees daarop op de door de VVD en AB destijds afgewezen moties. In reactie daarop gaf de VVD aan achteraf te vinden dat de raad zich toch had moeten uitspreken. Wij zullen een motie indienen waarin we het college opdragen op zo kort mogelijke termijn met beleid voor de kruimelgevallenregeling te komen om herhaling te voorkomen. Wij verwachten brede steun voor deze motie, ook van de VVD!

En nu?

Hiermee kunnen we nieuwe gevallen voorkomen, maar lossen we de huidige situatie niet op. Gelukkig bleek tijdens de vergadering dat er diverse contacten zijn tussen ondernemers en omwonenden, waarin de overlast en eventuele maatregelen besproken worden. Er zijn met ondersteuning van de gemeente diverse maatregelen getroffen, zoals een tijdelijke wegafsluiting en meer politie-inzet bij de grotere evenementen. Of de situatie hierdoor verbeterd zal de komende periode uitwijzen en wij zullen zeker een vinger aan de pols houden!