Mieke Moorman

PGB-raadslid Marieke Moorman leidde het raadsforum over de Gebiedsvisie bedrijventerrein noordzijde Nijverheidsweg en omgeving © Tom Tacken

PGB-raadslid Marieke Moorman leidde het raadsforum over de Gebiedsvisie bedrijventerrein noordzijde Nijverheidsweg en omgeving © Tom Tacken