Raadsvragen over de N65

Het was wel een beetje verwacht, maar toch. Op 21 december 2022 heeft de Raad van State de plannen voor de reconstructie van de N65 tussen Haaren en Vught op meerdere gronden vernietigd.

De gemeente Vught snapt dat uitvoering van de plannen nu niet echt realistisch is.

Het dorp Haaren hoort sinds 1-1-2021 bij de gemeente Oisterwijk. Daarom heeft ons Haarense raadslid Johan v/d Brand namens PGB een aantal vragen aan het College voorgelegd. PGB wil weten of het College van Oisterwijk de plannen nog wel ziet zitten. Wij in ieder geval niet.

De gemeente Haaren had bijna 6 miljoen euro beschikbaar gesteld, ruim € 400,00 per inwoner. Het College van B&W van Oisterwijk moet voor terugbetaling gaan zorgen wat ons betreft.

We snappen wel dat er al best veel kosten zijn gemaakt. Naar rato van de begrote inbreng door de vier partijen, gemeente Vught, provincie Noord-Brabant, het Rijk en de gemeente Haaren, moeten we ons deel daarvan uiteraard gewoon betalen. Maar dan komt er nog wel een groot bedrag terug dat we best goed voor andere plannen in Haaren kunnen gebruiken, toch?!

We hopen dat we snel antwoorden op onze vragen krijgen.