PGB over De Noenes

De Noenes
© www.denoenes.nl

Op een goed bezochte raadsbijeenkomst op 18 juli jl. in Den Domp in Haaren ging het over de toekomst van De Noenes. Een groot deel van de recreatieverblijven wordt al lange tijd permanent bewoond, terwijl dat officieel niet is toegestaan volgens het bestemmingsplan. De vraag speelt derhalve allang om tot een passende planologische regeling te komen. Wil je weten wat PGB ervan vindt, dat lees je hierna.

Bewoning
Buurtschap De Noenes bestaat uit ongeveer 240 percelen. Deze zijn bestemd voor recreatie. Permanente bewoning is niet toegestaan, op wat gedoogconstructies na. In de praktijk wonen er echter veel mensen al geruime tijd. De planologische regeling strookt dus niet met het feitelijke gebruik.

Legalisatie
Als PGB zijn wij geen voorstander om alsnog op te treden tegen bewoning, zeker in een tijd van grote woningnood. Daarom zijn wij voor een vorm van legalisatie die het beste past bij De Noenes, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. Maatwerk dus.

Uniek
Houd wel rekening met het unieke karakter van het buurtschap. Daarbij zijn behoud van de rust en de natuur belangrijke uitgangspunten. In dat kader vinden wij dat de bebouwing passend en dus niet te grootschalig moet worden. Je moet ook oog hebben voor de omgeving.

Kwaliteit
Om De Noenes echt toekomstbestendig te maken, is wel een kwaliteitsimpuls vereist. Dan denken wij onder meer aan voorzieningen zoals riool en wegen. Maar ook aan een extra investering in natuur en landschap. Daarbij zien wij ook een rol weggelegd voor de bewoners, want voor wat hoort wat.

Draagvlak

Carlo van Esch


Als PGB vinden wij het erg belangrijk om de bewoners van De Noenes en de omgeving goed te (blijven) betrekken bij de vervolgstappen. Daarbij zou een eensluidend geluid vanuit het buurtschap kunnen helpen om tot een voortvarende oplossing te komen.

Maatwerk
Tot slot hebben we nog aangegeven dat niet alleen op De Noenes permanent gewoond wordt. Het is daarom wat ons betreft zaak om ook naar maatwerkoplossingen te kijken op andere plekken in onze gemeente. Vanzelfsprekend samen met de bewoners, want samen kom je verder!

Vakantie
Wij wensen u een fijne vakantie. Nog vragen: info@partijgemeentebelangen.nl.

Fractie PGB