PGB over Haaren, blokkendozen en plus-ambitie

PGB-raadslid Marieke Moorman

Vorige week ging het al over de Oisterwijkse raad van 1 oktober. Nu deel 2, met een drietal andere onderwerpen, ook van belang voor Haaren.

Haaren
Het College van Haaren heeft recent besloten geen ruimtelijke principe-verzoeken meer in behandeling te nemen, omdat er onvoldoende menskracht is en ze deze niet meer zelf kan afdoen. Als PGB uitten wij hierover onze verbazing tijdens de laatste raadsvergadering, omdat de Haarense initiatiefnemers daardoor maanden extra moeten wachten op een besluit.

Dat terwijl er op het scheiden van de markt nog wel ruimte is om een bestemmingsplan buitengebied vast te stellen, waar de buurgemeenten waaronder Oisterwijk het niet mee eens zijn. Op de vraag van onze fractievoorzitter Carlo van Esch of de Oisterwijkse wethouder bereid is om de Haarense principeverzoeken al in behandeling te nemen, was zijn antwoord positief. Dat is dus goed nieuws voor onze Haarense inwoners.

Blokkendozen
Bij de Gebiedsvisie Nijverheidsweg (KVL Noord) heeft de raad voor de zomer onze motie aangenomen om te voorkomen dat er grootschalige bedrijfsgebouwen worden gerealiseerd in het overgangsgebied tussen Sprendlingenstraat en Kerkhovense-straat. Wij waren benieuwd wat de wethouder had gedaan om te voorkomen dat er alsnog zulke ‘blokkendozen’ verschijnen. Wij hebben namelijk signalen ontvangen dat dit toch gaat gebeuren. Dat laatste moest hij beamen en kan hij niet tegenhouden, zo gaf hij aan. Dat vinden wij erg teleurstellend. Gelukkig zegde hij mede op ons aandringen wel toe om alsnog actie te ondernemen tegen zulke ontwikkelingen. Daar houden wij hem aan!

Plus-ambitie Wonen
Het college (Oisterwijk) heeft een integraal afwegingskader opgesteld voor woningbouwprojecten. PGB ging hier mee akkoord, omdat je hiermee kunt stimuleren dat er meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen worden gebouwd. Uit het voorstel bleek echter ook dat er maar een beperkt aantal woningen gebouwd mag worden in onze gemeente.Dat strookt niet met onze plus-ambitie.

Daarom heeft ons raadslid Marieke Moorman, zelf jongere, er bij de wethouder op aangedrongen bij de provincie te bepleiten om meer woningen te mogen bouwen. Anders houden we onze kernen nooit leefbaar. De wethouder gaat ermee aan de slag!