Perspectiefnota

Jaarlijks stelt het college een Perspectiefnota op. Daarin geeft het college in grote lijnen aan wat komende jaren belangrijke ontwikkelingen zijn en welke financiële mogelijkheden de gemeente heeft. Het college geeft in de Perspectiefnota ook in grote lijnen aan waarmee de gemeente in het komende jaar aan de slag gaat. Donderdag 17 juni stond de Perspectiefnota op de agenda.

Financieel perspectief
Gelukkig zien we dat de financiële positie van de gemeente langzaamaan verbetert. Deels doordat er eindelijk extra geld van het Rijk komt, deels ook door de maatregelen die het vorige college heeft genomen. Daarom vindt PGB dat nieuwe maatregelen om kosten te besparen voorlopig niet nodig zijn. We moeten voorkomen dat we nu meer kapot bezuinigen, dan we later kunnen repareren! Ook verhoging van de OZB wil PGB niet. PPN 2021 1e termijn

Evenementen na Corona
Corona heeft veel gevraagd van iedereen. We hebben het college opgeroepen om in te zetten om problemen door corona op te lossen. Ook met geld vanuit Den Haag. Wij riepen het college op evenementen in onze gemeente weer op gang te helpen, zowel de grote als de kleine. Het college gaf aan al bezig te zijn met plannen in die richting. We zijn erg benieuwd naar de uitwerking daarvan! Motie evenementenleges PPN 16062021 

Kruimelregeling
De kruimelregeling is een manier om zonder lange procedures (bouw-)projecten door te laten gaan. Daarmee kunnen we een aantal belangrijke ontwikkelingen versnellen. De regeling leidt soms ook tot veel vragen van onze inwoners, zeker als zij zich onvoldoende gehoord voelen. Wij vroegen het college om de raad eerder en sneller te informeren over de toepassing van de kruimelregeling en te zorgen dat de dialoog met omwonenden goed plaatsvindt. Het college zeg de toe daar extra alert op te zijn. Motie Kruimelregeling PPN 2021 1e termijn

Versnelling woningbouw

Als voltallige raad hebben we tenslotte een aantal voorstellen gedaan om de woningbouw te versnellen. Het gaat dan onder meer om extra woningen in elke kern. Hopelijk draagt dit eraan bij dat we de woningnood in onze gemeente beter en sneller het hoofd kunnen bieden. Dat is immers hard nodig!  Motie M2 versnelling woningbouw

Vervolg
Na de zomer volgt de begroting op basis van de Perspectiefnota, wij zijn benieuwd! Meepraten?: info@partijgemeentebelangen.nl.

Roel van den Bersselaar, raadslid PGB